tarieven

home

Weerbaarheidstraining 8–12 jaar
De weerbaarheidstraining ‘Powerkids’ is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen of die moeite hebben met het aangeven van eigen grenzen. Ook kinderen met weinig zelfvertrouwen kunnen baat hebben bij deze groepstraining.
In een groepje van maximaal 5 kinderen staan verschillende thema’s centraal: Het is goed zoals je bent, faalangst, als ik zeg wat ik voel dan wil en kan een ander mij helpen, stevig staan, grenzen van jezelf leren aangeven en accepteren van anderen.
Er is daarnaast ook aandacht voor lichaamshouding en emoties.

Deze training bestaat uit 7 bijeenkomsten voor kinderen en 1 bijeenkomst voor ouders van 1,5 uur.
Door middel van creatieve opdrachten, kringgesprekken, bewegingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en huiswerkopdrachten zal het kind zich weerbaarder gaan voelen, beter grenzen kunnen aangeven en meer vertrouwen in zichzelf ontwikkelen.

Kosten: 65 euro voor de intake, 450 euro voor de training


Anne (8 jaar): 'Nadat ik Tim en Flapoor heb gedaan kan ik beter samenspelen'.      Priscilla (14 jaar): 'We hebben liedjes geschreven over papa, zo heb ik hem een plekje gegeven'.      'Door de tips die we hebben gekregen, ervaren we meer rust in ons gezin'.     Fleur (10 jaar): 'Tijdens de spreekbeurt dacht ik aan helpende gedachtes en ik was maar een klein beetje zenuwachtig'.     Chiel (12 jaar): 'Ik vond het fijn dat je naar me luisterde'.