tarieven

home

Tarieven overzicht
Eerste contact:    Gratis

Telefonisch of e-mail contact waarin besproken wordt met welke vraag aangemeld wordt en bekeken kan worden of u, met uw kind, bij Goed Gestemd op de juiste plek bent.

Intake:   45 min. €65,-

Gesprek om de behandelvraag vast te stellen, inclusief kort verslag.

Behandelsessie muziektherapie: 45 min. €65,-

Muziektherapie.

Behandelsessie individueel:    gesprek 45 min. €65,-

Behandelgesprek.

Groeps-trainingen:   Variabel tussen €375 en €450,-

Zie kopje ‘groeps-trainingen’ voor specificaties

Oudergesprek:   45 min. €65,-

Evaluatiegesprek/opvoedadvies/ Psycho-educatie ouders etc.

Thema-avond:   120 min. €75,- per stel

Verschillende thema-avonden, zie agenda voor overzicht

Gesprekken met derden:   45 min. €65,-

Gesprek met bijvoorbeeld school of andere instellingen.

Intelligentie bepaling:   150 min. €360,-

Intake, testafname met de WISC-III-NL, inclusief uitslag/adviesgesprek en een uitgebreid verslag.

E-mail contact:

Gratis Dit consult is mogelijk voor spoedvragen tussendoor. Gepoogd wordt om de spoedvraag op te lossen en hier tijdens een reguliere behandelsessie op terug te komen.Algemene voorwaarden
Betalingen
U krijgt aan het eind van elke sessie een factuur van de verrichte werkzaamheden. Graag binnen 14 dagen betalen.

Afspraak annuleren
Als u of uw kind niet op een afspraak kan komen, dan dient er 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de kosten van de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Wettelijke toestemming
Het is wettelijk verplicht dat beide (gezaghebbende) ouders schriftelijk toestemming geven voor behandeling voor kinderen tot 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf toestemming geven. Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten naast de gezaghebbende ouders ook zelf toestemming geven.KVK nummer
NVPA/VVVK
AGB-code
Bankrekening:


Anne (8 jaar): 'Nadat ik Tim en Flapoor heb gedaan kan ik beter samenspelen'.      Priscilla (14 jaar): 'We hebben liedjes geschreven over papa, zo heb ik hem een plekje gegeven'.      'Door de tips die we hebben gekregen, ervaren we meer rust in ons gezin'.     Fleur (10 jaar): 'Tijdens de spreekbeurt dacht ik aan helpende gedachtes en ik was maar een klein beetje zenuwachtig'.     Chiel (12 jaar): 'Ik vond het fijn dat je naar me luisterde'.