tarieven

home

Mocht na het intakegesprek uitgebreider onderzoek nodig zijn, dan zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder:

Sociaal-emotioneel onderzoek
In het sociaal-emotioneel onderzoek komt de beleving van het kind van zichzelf en zijn of haar omgeving aan bod.
Verder wordt er vaak gekeken naar aspecten als stemming, angsten en/of gedrag. Ook de beleving van zichzelf ten opzichte van leeftijdsgenoten of het welbevinden op school kan worden meegenomen in het onderzoek.Anne (8 jaar): 'Nadat ik Tim en Flapoor heb gedaan kan ik beter samenspelen'.      Priscilla (14 jaar): 'We hebben liedjes geschreven over papa, zo heb ik hem een plekje gegeven'.      'Door de tips die we hebben gekregen, ervaren we meer rust in ons gezin'.     Fleur (10 jaar): 'Tijdens de spreekbeurt dacht ik aan helpende gedachtes en ik was maar een klein beetje zenuwachtig'.     Chiel (12 jaar): 'Ik vond het fijn dat je naar me luisterde'.