tarieven

home

Schoolobservatie
Tijdens dit onderzoek wordt een observatie van het kind in de klas gedaan. Dit onderzoek geeft vooral inzicht in het functioneren op school ten op zichtte van de leersituaties en de sociale omgang met klasgenoten.
Aspecten als aandacht en concentratie, contact met klasgenoten en leerkracht en gedrag worden in deze observatie meegenomen en uitgebreid in een verslag beschreven.

Het is mogelijk, en soms ook zeer gewenst, om de resultaten van een onderzoek met de school van uw kind te bespreken, waarna er zo nodig gerichte tips en adviezen gegeven kunnen worden.


Anne (8 jaar): 'Nadat ik Tim en Flapoor heb gedaan kan ik beter samenspelen'.      Priscilla (14 jaar): 'We hebben liedjes geschreven over papa, zo heb ik hem een plekje gegeven'.      'Door de tips die we hebben gekregen, ervaren we meer rust in ons gezin'.     Fleur (10 jaar): 'Tijdens de spreekbeurt dacht ik aan helpende gedachtes en ik was maar een klein beetje zenuwachtig'.     Chiel (12 jaar): 'Ik vond het fijn dat je naar me luisterde'.