tarieven

home

Mocht na het intakegesprek uitgebreider onderzoek nodig zijn, dan zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder:

Intelligentiebepaling
Problemen in het gedrag van uw kind en leerproblemen zouden veroorzaakt kunnen worden door het intelligentie profiel van uw kind. Zo kan een kind op school bijvoorbeeld niet goed meekomen, of verveelt het kind zich juist. Oorzaken hiervoor zouden (mede) gevonden kunnen worden in de mate van intelligentie van het kind.

Bij Kind- en jeugdpraktijk Goed Gestemd kunt u terecht voor een uitgebreid intelligentie-onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan met de WISC-III. Deze test bestaat uit 13 verschillende subtests, waarbij zowel naar performale (praktisch/ruimtelijk inzicht) als verbale (kennis) intelligentie gekeken wordt. Ook wordt er gekeken naar verwerkingssnelheid en concentratievermogen van het kind.

U kunt telefonisch een afspraak maken voor het intelligentie-onderzoek. Dit onderzoek zal ongeveer 3 uur duren. Vervolgens wordt er een uitgebreid verslag opgesteld en wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een adviesgesprek. In dit gesprek worden de bevindingen van het intelligentie-onderzoek met u besproken. Vanzelfsprekend krijgt u het originele verslag mee naar huis.
Anne (8 jaar): 'Nadat ik Tim en Flapoor heb gedaan kan ik beter samenspelen'.      Priscilla (14 jaar): 'We hebben liedjes geschreven over papa, zo heb ik hem een plekje gegeven'.      'Door de tips die we hebben gekregen, ervaren we meer rust in ons gezin'.     Fleur (10 jaar): 'Tijdens de spreekbeurt dacht ik aan helpende gedachtes en ik was maar een klein beetje zenuwachtig'.     Chiel (12 jaar): 'Ik vond het fijn dat je naar me luisterde'.